Home

Het kantoor wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak. Er is één advocaat werkzaam, mr. I.K. Kolev.
Mr. Kolev is in april 1987 beëdigd en als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer: 070-335 35 35.

Het kantoor is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 17249398.
Mr. Kolev is als advocaat gebonden aan de beroepsregels die de Orde voor Advocaten heeft vastgesteld.
 

Wilt u meer over deze beroepsregels weten dan kunt die vinden op de site van Orde van Advocaten www.advocatenorde.nl.
Op deze site kunt u ook behalve de gedragsregels en verordeningen ook de Advocatenwet terugvinden (www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp)