Rechtsgebieden

RechtsgebiedenMr. I.K. Kolev voert een praktijk die zich  voornamelijk richt op vreemdelingen- en asielrecht, en personen- en familierecht. Op deze onderwerpen is hij  gespecialiseerd. .

Hieronder krijgt u een idee van het soort zaken wat met deze verschillende rechtsgebieden te maken heeft.


Vreemdelingenrecht:

Problemen met visa voor kort of lang bezoek, verblijfsvergunningen, werkvergunningen voor buitenlands personeel en nationaliteit- en burgerschapskwesties.


Personen- en familierecht:

Echtscheidingen, voogdij, adoptie, omgang, alimentatie