Rechtshulp

RechtshulpEen advocaat verleent rechtshulp en moet dat voor zijn cliënt op een objectieve, maar wel partijdige manier doen.

Partijdig betekent dat een advocaat zijn cliënt zo goed mogelijk helpt zijn standpunt tegenover de rechter of de tegenpartij duidelijk te maken en te ondersteunen.

Het objectieve deel betekent dat een advocaat daarbij altijd de wet en recht respecteert en geen argumenten gebruikt, die hijzelf onzinnig of niet relevant vindt.

Soms is advocatenhulp verplicht.


Bij de meeste zaken die bij een rechtbank worden aangebracht of daar lopen is het inschakelen van een advocaat verplicht.

Dit geldt met name voor gewone burgerlijke zaken bij de sector civiel.

Bij strafzaken, dingen die te maken hebben met bestuursrecht zoals bijvoorbeeld vergunningen en dergelijke en alle zaken die onder de bevoegdheid van de sector kanton vallen, is een advocaat niet verplicht. U moet hierbij denken aan alles wat te maken heeft met huur/ verhuur, arbeidsconflicten en problemen over geld als het gaat om een bedrag tot maximaal € 25.000,-.

Toch is het soms nuttig om ook voor dat soort zaken een advocaat in te schakelen omdat het probleem juridisch of feitelijk heel ingewikkeld kan zijn, en een advocaat op de hoogte is van de procedureregels voor het soort zaak wat men wil aanbrengen of waartegen men zich wil verweren.


Rechtshulp van een advocaat is overigens niet beperkt tot procederen.

Ook wanneer iemand uitleg wil over de juridische situatie waarin hij zit, of over een probleem wat hij of zij ziet aankomen kan uitleg over iemands rechtspositie of iemands rechten en plichten veel duidelijkheid geven. Ook kan als er een probleem dreigt, worden geprobeerd een zaak te regelen of te schikken, voordat er wordt geprocedeerd.


Voorkomen is beter dan genezen.

Een advocaat kan u dus zowel helpen bij adviseren als bij procederen.


Heeft u een vraag op juridisch gebied of heeft u een probleem met het recht waar u niet uitkomt, dan kunt u altijd contact opnemen.

De drempel op dit kantoor is niet zo hoog. Wij hanteren voor een adviserend of informatief gesprek, ongeacht de duur daarvan een bescheiden instaptarief van € 50,-.

Als de vraag niet kan worden beantwoord of het probleem niet kan worden opgelost in zo’n eerste gesprek en er wordt inhoudelijk werk van mr. I.K. Kolev gevraagd, dan gebeurt dat tegen betaling of op basis van rechtshulpsubsidie, een zogenaamde toevoeging.

Meer informatie daarover vindt u onder het tabblad ‘Tarieven’.


Tot slot melden wij dat een advocaat uiteraard aansprakelijk is voor het werk wat hij verricht, maar dat die aansprakelijkheid uitdrukkelijk wordt beperkt tot het bedrag wat ten hoogste wordt vergoed door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.