Tarieven

Tarieven


Het normale honorarium van het kantoor bedraagt € 200,- per uur exclusief BTW.

In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, afhankelijk van bijvoorbeeld de soort zaak of cliënt.


Voor de duidelijkheid melden wij dat het aan advocaten in Nederland verboden is op basis van no cure no pay te werken.


Lang niet iedereen kan een dergelijk honorarium betalen.

Er bestaat in Nederland een systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand voor mensen met een inkomen tot ongeveer modaal.

U kunt dit vergelijken met een soort algemene rechtsbijstandverzekering.

Of iemand zo’n toegevoegde advocaat kan krijgen, hangt af van het inkomen en iemands vermogen.


In beginsel verlenen wij ook rechtshulp op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, maar niet op de rechtsgebieden: Strafrecht, Huurrecht, Arbeidsrecht  en Sociaal zekerheidsrecht.


Heel globaal zijn op dit moment de normen als volgt:


Inkomen:

Voor een alleenstaande € 29.400,- per jaar bruto belastbaar inkomen.

Voor samenwoners, gehuwden of eenoudergezin met minderjarig kind € 41.600,- per jaar bruto belastbaar inkomen.


Vermogen:

Er wordt gekeken naar de vraag of u vermogensbelasting moet betalen.


Valt u beneden deze grenzen dan kunt u een advocaat toegevoegd krijgen. Vroeger noemde men dit ‘de advocaat van onvermogen’.

Omdat regelingen ten aanzien van gesubsidieerde rechtsbijstand zo nu en dan wijzigingen, adviseren wij u om, voor de meest actuele informatie daarover, te kijken op de volgende 2 websites: www.rvr.org en www.juridischloket.nl 


Er zijn ook beperkingen.

Niet alles valt onder het bereik van de gesubsidieerde rechtshulp en gesubsidieerde rechtshulp wordt niet altijd gegeven. U moet daarbij denken aan geschillen die gaan over minder dan € 500,- of problemen die mensen normaal gesproken gemakkelijk zelf kunnen oplossen.


Komt u in aanmerking voor die rechtshulpsubsidie dan kan de advocaat die voor u aanvragen.


Wie door het Juridisch Loket wordt doorverwezen naar mr. I.K. Kolev en in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kan aanspraak maken op een korting van € 58,- op de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.rvr.org.

Contactgegevens van het Juridische Loket zijn:

telefoon: 0900-8020 ( € 0,10 p/m)

website: www. juridischloket.nl


Er zijn ook kosten die niet onder zo’n toevoeging vallen zoals bijvoorbeeld griffierechten, kosten van uittreksels, kosten medische informatie, het aangetekend versturen van stukken en dergelijke.


Een toevoeging dekt dus alleen het honorarium van de advocaat.